Biro Organisasi

Pimpinan

Foto: 

Nama Pimpinan
Pimpinan: 
Dr. Dra. ELLYANA, M.Pd
NIP
NIP: 
19660312 199203 2 006
Pangkat / Golongan
Pangkat/Golongan: 
IV/c, Pembina Utama Muda
Pendidikan Terakhir
Pendidikan Terakhir: 
S3
Pengalaman
Pengalaman: 
-
E-Mail
-
Data Pegawai: